حمایت از گولنگفا

حمایت

امروزه هر بستری که به صورت رایگان کار می کند برای زنده ماندن به حمایت نیاز دارد. سایت گولنگفا با بودجه شخصی زنده است، به همین دلیل شدیدا احتیاج به حمایت دارد.

اگر سایت گولنگفا را مفید می دانید، راه های حمایت به شرح زیر است:

معرفی سایت گولنگفا

به دوستان و آشنایان خود، سایت گولنگفا را معرفی نمایید.

لینک به سایت گولنگفا

در سایت و یا وبلاگ خود، لینک سایت گولنگفا را با نام “آموزش زبان Go” لینک کنید.

مشارکت در سایت گولنگفا

مقالات جدید در ارتباط با زبان Go را که در سایت موجود نمی باشد، ترجمه و از بخش مشارکت در گولنگفا ارسال کنید.

اسپانسر سایت گولنگفا شوید

برای اعلام درخواست لطفا کلیک کنید.

حمایت مالی از سایت گولنگفا

برای پرداخت مبلغی کلیک کنید.